Furukawa Toshio

Biography

DOB: 07/16/1946
Birthplace: Tochigi, Japan

Trivia